Beşiktaş Belediyesi'nin bitmeyen 'ruhsat' işleri

Beşiktaş Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkanı Murat Hazinedar ruhsat yolsuzluğu dolayısıyla gözaltına alınmıştı. Neye göre verildiği belli olmayan işyeri ve yapı ruhsatları mevcut Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da başını ağrıtacağa benziyor.

24 Ekim 2023 Salı 16:11 - Güncelleme: 24 Ekim 2023 Salı 16:14

Ali Avcu

Beşiktaş Belediyesi’ne bir önceki dönem yapılan yolsuzluk operasyonu neticesinde açılan davanın 18 Ekim 2023 günü Çağlayan Adliyesi’nde ikinci celsesi görüldü. Duruşma iki gün sürdü; tanıklar ve sanıklar ifade verdi.

Gazeteci Yalçın Bayer, bu davayı bugün Hürriyet’teki köşesine taşıdı. Eski Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar, Bayer’in yazısında aktardığına göre şunları söyledi:

“Beşiktaş Belediyesi’nde şu an benim dönemimin on misli inşaat ruhsatı veriliyor, rantın önünde kimse duramaz.”

Hazinedar, ayrıca Rıza Akpolat döneminde verilen ruhsat sayısının talep edilmesini istedi.

Hazinedar’ın ruhsat meselesine dikkat çekmesinin iki nedeni var.

İlki, Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan soruşturmanın en önemli gerekçelerinden biri işyeri ve yapı ruhsatı işlemleri sırasında alınan rüşvetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı “çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap” suçlarına ilişkin olarak açmıştı.

RÜŞVETİ VER, RUHSATI AL

Mülkiye müfettişlerinin 2016-2019 arası döneme ilişkin yaptığı incelemede, 2014-2018 arasında yönetim kadrosunda bulunan bazı kişilerin rüşvet aldığı tespit edilmişti. Şüphelilerin, iş yeri açmak için gerekli tüm şartları yerine getirdikten sonra ruhsat almak için başvuran işverenlerden rüşvet istediği, rüşvet vermeyenlerin işlerini zorlaştırdığı ortaya çıkarılmıştı. Şüphelilerin ruhsat başvurusunda bulunan bir kişiden 100 bin dolar rüşvet istediği, rüşveti alamayınca da ruhsat vermediği öğrenilmişti.

Yani Hazinedar, ruhsat meselesine kendini savunmak için değiniyordu. Fakat bunun da ötesinde Hazinedar, kendisinin başkanlığının düşürülüp yargılanmasına ve tutuklanmasına neden olan olayların benzerlerinin bu dönemde de yaşandığına dikkat çekerek biraz “farklı” bir yolla da olsa kendini temize çıkarmaya çalışıyordu. Peki neydi o olaylar?

ARNAVUTKÖYLÜLERİN İSYANI

Hazinedar’ın yargılanmasının en önemli gerekçelerinden biri gerekli şartları yerine getirenlerin ruhsat alamaması, fakat neye göre alındığı belli olmayan çoğu işyeri ve yapı ruhsatının da rüşvetle alınmış olmasıydı. Fakat aynı şikâyetler mevcut başkan Rıza Akpolat döneminde de dile getirildi.

Geçtiğimiz yıl, Boğaziçi Arnavutköy’de yaşayan ruhsatlar Beşiktaş Belediyesi’nin neye göre dağıttığı belli olmayan ruhsatlarına isyan etmişti. Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği öncülüğünde imza toplayan yurttaşlar, bir basın açıklaması gerçekleştirerek şunları kaydetmişti:

“Tarihi ve kültürel varlıkları kanunla koruma altında olması gereken mahallemiz, iş yerlerinin hızla artması sonucu güvenlik, sokak ve kaldırım işgali, yeşil alanların gasp edilmesi, gürültü, kirlilik, alt yapı yetersizliği gibi birçok sorunun altında ezilmektedir. Sakinlerinin yaşam hakları ellerinden alınmaktadır.

Ruhsat verme yetki ve sorumluluğuna sahip Beşiktaş Belediyesi ve diğer sorumlu kurumlar bu gidişe son verilmesi için yaptığımız başvurulara duyarsız kalmaktadır.”

MİDYECİ AHMET SKANDALI

Bir diğer ruhsat skandalıysa KRT’nin 31 Mart 2023 tarihli haberiyle ortaya çıkmıştı. Geçen yıl, boşandığı eşi Deniz Çelebi’ye rakip olarak aynı cadde üzerinde açtığı ‘Midyeci Ahmet’ şubesi ile gündeme gelen Ahmet Çiçek bu kez dikkat çeken bir savcılık soruşturması ve ‘ruhsat krizi’ ile gündeme gelmişti.

Ahmet Çiçek ile evliliğini 2021 yılı sonunda resmi olarak bitiren Deniz Çelebi, bu kişinin işlettiği ‘Midyeci Ahmet’ ile ilgili Beşiktaş Belediyesi’ne başvuruda bulundu. Yapılan başvurularda Çırağan Caddesi numara 35’te bulunan ‘Midyeci Ahmet’in ruhsatsız olarak işletildiği öne sürüldü.

Yine Deniz Çelebi ile bu kişiye ait Nuh Gıda Sanayi şirketinin müşteki olarak yer aldığı başvuruda, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü yetkililerinin, yapılan başvurulara rağmen görevlerini yapmadıkları iddia edildi. Savcılık başvurusunda “Beşiktaş Belediyesi yetkilileri yaklaşık 1,5 seneden beri ruhsatsız çalışan bu mekâna ilişkin gerekli idari işlemleri yapmamaktadır” denildi.

Beşiktaş Belediyesi, mühürleme kararını savcılık soruşturması devam ederken verdi. 1 Mart tarihli karar, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, şirkete tebliğ edildi. 2 Mart’ta şirkete tebliğ edilen kararda, 11 Temmuz 2019 tarihli ‘Pizza satış yeri’ olarak düzenlenen ruhsatının iptal edildiği bilgisi yer aldı.

‘SİT ALANINA 15 KAT İNŞAAT’

Son skandalsa Damga gazetesinin haberiyle gündeme geldi. 16 Temmuz 2023 tarihli, “Sit alanında 15 kat inşaat” başlıklı haberde çoğu CHP üyesi 27 kişinin Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtiliyordu. Belediyenin Boğaziçi Sit Alanı etkileme bölgesindeki bir parseli imara açarak 15 kat inşaat izni verdiği ortaya çıktı. İçerisinde Dilek Sabancı Engelliler Parkı’nın da olduğu söz konusu parselle ilgili Beşiktaş Belediyesi'nin İBB’ye gönderdiği dilekçede parsel malikinin mağduriyetinden bahsetmesi ise şaşkınlık yarattı.

Beşiktaş Levent Mahallesi'nde ikamet eden ve çoğu CHP üyesi 27 yurttaşın 11 Temmuz günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı suç duyurusundaki iddialar bir hayli ses getirmişti.  Yurttaşların suç duyurusunda şu ifadelere yer verilmişti: “Şüpheli, gerek kendine verilen görevi kötüye kullanarak gerekse kendine yüklenen görevleri ihmal ederek; Boğaziçi Sit Alanı Etkilenme Bölgesi sınırları içinde kalan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi, 25 pafta, 1787 ada 541 parsel sayılı taşınmaz üzerinde muazzam bir boyutta imar ayrıcalığı yaratmışlardır. Müvekkiller, imar ayrıcalığı yaratılan taşınmazın bulunduğu mahalledeki taşınmaz malikleri ve mahalle sakinleridir.”

Dilekçede, “İmar ayrıcalığı yaratılan 25 pafta, 1787 ada 541 parsel nolu taşınmaz, 4. Gazeteciler Sitesi’nin sosyal alan işlevini yerine getirecek şekilde çarşı- sinema alanı olarak tanımlanmıştır. Bölgenin kendine has tarihi ve kültürel bir dokusu bulunmaktadır. Bölge genellikle alçak bloklardan oluşan, içinde Dilek Sabancı Engelliler Parkı’nı ve muhtelif yeşil alanları içeren, şehrin merkezinde adeta bir saklı vadi konumunda, yakın komşuluk ilişkileri ile örnek bir mahalle yapısındadır. Söz konusu 541 parsel nolu taşınmaz 1997 tarihinde el değiştirerek Rönesans Fuarcılık tarafından satın alınmıştır. 2017 yılında bu parsele ait imar planı notları hukuka aykırı bir şekilde Beşiktaş Belediye Meclisi tarafından değiştirilmiştir. Değişiklik ile parselde ayrıcalıklı yapılaşmanın önü açılmıştır. Değişikliğin amacı parsel maliki Rönesans Fuarcılık ve Müteahhit Polat Gayrimenkul firmalarına imar ayrıcalığı ve dolayısıyla rant yaratma sürecini işletmektir. Değişiklik, olası itirazları önlemek ve kamuoyundan gizlemek amacıyla kanuna aykırı olarak ilan edilmemiş ve askıya çıkarılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Mahalle sakinleri, suç duyurusunda “Bu imar notu değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 15/05/2018 tarih ve 811 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Yani hukuka aykırı plan notları değişikliği yürürlüğe dahi girmemiştir. Bu ihlallere rağmen Beşiktaş Belediyesi imar ayrıcalığı sağlamak amacıyla hukuka aykırı işlemlere devam etmiştir. Boğaziçi Kanunu ve ilgili İmar Yönetmeliklerine aykırılığı açık olan projeye 29/12/2022 tarihli ve 101198 sayılı Yapı Ruhsatı vermiştir. İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 2023/761 esas sayılı dosyası ile yapı ruhsatının iptali için dava açılmıştır. Beşiktaş Belediyesi, 541 parsel nolu taşınmaza; yer altında 9, yer üstünde 15 katlı bir yapı kütlesi ortaya çıkaracak bir inşaat ruhsatı vermiştir. Yapılaşmanın önünü açan söz konusu imar değişikliğinin kanuna aykırılığına ek olarak bu proje, 1/1000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı Notlarında bina yüksekliğinin 15.50 metreyi geçmeyeceği açıkça belirtilmesine rağmen Kot + 50 m. ve Kot – 26 m. boyutlarıyla küçük bir parsel üzerinde yüksek yoğunluklu bir yapı bloku oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

 

 

 

Allahsızlar! Gazze’yi Auschwitz’e çevirdiler!
Allahsızlar! Gazze’yi Auschwitz’e çevirdiler!

Allahsızlar! Gazze’yi Auschwitz’e çevirdiler!

Ünlü fenomen Arda Bektaş cinsiyet değiştirdi! Son haliyle görenleri şaşırttı
Ünlü fenomen Arda Bektaş cinsiyet değiştirdi! Son haliyle görenleri şaşırttı

Ünlü fenomen Arda Bektaş cinsiyet değiştirdi! Son haliyle görenleri şaşırttı

Hava aydınlanmadan okula giden çocuklar ti'ye alındı

Hava aydınlanmadan okula giden çocuklar ti'ye alındı

İstanbul’da 3 milyon kişi tehlikede! Deprem çanları çalıyor

İstanbul’da 3 milyon kişi tehlikede! Deprem çanları çalıyor

Bir de TikTok’u dinleyin! Türkiye’ye özel önlem

Bir de TikTok’u dinleyin! Türkiye’ye özel önlem