Son günlerde yaptığı her açıklamayla gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca, diyaneti uyardı. Nakşibendiliğin İsmailağa kolunda mürid olan ve kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü “Hasan Efendi”nin şeyhliğini kabul etmediği için cemaatten afaroz edilmişti.

Cübbeli-3

Meral Akşener 'Altılı Masa’dan neden kalktı? Ekrem İmamoğlu Akşener'i kazıkladı mı? Meral Akşener 'Altılı Masa’dan neden kalktı? Ekrem İmamoğlu Akşener'i kazıkladı mı?

Cübbeli Ahmet ibadete açılan Kāriye Câmi-i Şerîfi'nde namaz kıldı ve sonrasında diyanet yetkililerine uyarıda bulundu. 
Ahmet Mahmut Ünlü; 'İbâdete açılan Kāriye Câmi-i Şerîfi'nin sağ ve sol taraflarındaki ikişer sütun üzerinde bulunan haçların üzerleri kapanmadığından dolayı insanların ibadetlerine kerahat gelecektir. Bir an önce bu haçların kapatılması için yetkililerin devreye girmesini önemle rica ederiz.

Cübbeli-4

Ayrıca diğer haçlar ve putlar perdelerle kapatılmışsa da burada olsun, Ayasofya'da olsun, bu gibi şirk alametlerinin üzerlerinin sıvayla tamamen kapatılması dinimizin emridir. Ama bunu yapamayacaksanız bari evvelki dönemlerde olduğu gibi, tahta kapaklarla kapatılması, dolayısıyla ibadet için ziyarete gelenlerin ikide bir elleyip açarak putları izlememesi, turistler için açılacaksa belli bir saat verilerek o saatlerde tahta kapaklar açılarak gösterilmesi elzemdir. Aksi takdirde ibadet için gelenlerin manen zarar göreceği aşikardır.

Bu hususta da en kısa zamanda yetkililerin harekete geçmeleri icâp etmektedir. Elçiye düşen ancak teblîğdir!'

Muhabir: DEMET SAROVA