Ekrem İmamoğlu Başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME’de görüşülerek hayata geçirdiği ihtiyaç fazlası minibüs ve dolmuşları taksiye dönüştürme projesi için açılan davada yargı süreci tamamlandı.UKOME kararlarının iptali için esnaf odasının açtığı davayı reddeden 10. İdare Mahkemesi’nin kararı, Bölge İdare Mahkemesi tarafından onaylandı. Karar İBB lehine kesinleşti.

Taksi1....

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığına Eyüp Aksu İBB aleyhine açtığı davayı kaybetti.

Davayı görüşen İstanbul 10. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vardı ve davayı reddetti. İstinaf yolu açık olmak üzere 8 Şubat 2024 tarihli ilgili karar, esnaf odası tarafından istinafa götürüldü.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan geleneksel aşure etkinliğine katıldı Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan geleneksel aşure etkinliğine katıldı

İBB LEHİNE KESİNLEŞTİ

Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, dava dosyasındaki bilgi ve belgeleri inceledi. Dosyayı karara bağlayan mahkeme, ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasını uygun bulmayarak istinaf talebini reddetti. Kararda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı teknik rapora atıf yapıldı. 2 Temmuz 2024 tarihli kararla birlikte UKOME kararı İBB lehine kesinleşmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi