Temizlik hastalığı, kişinin aşırı temizlik yapma ihtiyacı hissettiği ve bu ihtiyacı kontrol edemediği bir durumu tanımlar. Bu durum, kişinin hayatını olumsuz etkileyebilir ve günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayabilir. Temizlik hastalığı, hem zihinsel sağlık hem de toplumsal yaşam üzerinde önemli etkilere sahip olan bir konudur.

Temizlik hastalığının belirtileri nelerdir?

Temizlik Hastalığının Belirtileri ve Etkileri:
Temizlik hastalığı, genellikle aşırı temizlik yapma, sık sık elleri yıkama, sürekli dezenfektan kullanma gibi davranışlarla kendini gösterir. Bu kişiler, kirlenme veya mikrop bulaşma korkusuyla sürekli olarak temizlik yapma ihtiyacı duyarlar. Bu durum, zamanla kişinin yaşam kalitesini düşürebilir ve işlevselliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Sosyal ilişkilerde zorluklar yaşanabilir ve kişi, aşırı temizlik yapma konusundaki düşünceleri ve davranışları nedeniyle sosyal izolasyon riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Temizlik hastalığı ve belirtileri

Temizlik Hastalığının Nedenleri:
Temizlik hastalığının kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik faktörler, çevresel etkenler ve psikolojik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Bazı araştırmalar, bu hastalığın obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) spektrumunun bir parçası olduğunu öne sürmektedir. OKB, kişinin tekrarlayan düşünceleri (obsesyonlar) ve bu düşünceleri bastırmak için ortaya çıkan tekrarlayıcı davranışları (kompulsiyonlar) içeren bir durumdur. Temizlik hastalığı, bu kompulsif davranışlardan biri olarak ortaya çıkabilir.

Temizlik yapmadan duramam diyen 4 burç

Tedavi ve Yardım:
Temizlik hastalığı olan kişilerin tedavisi, genellikle bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve/veya ilaç tedavisi gibi psikoterapötik yaklaşımlarla desteklenir. BDT, kişinin obsesyonlarını ve kompulsiyonlarını tanımasını, anlamasını ve bunlarla başa çıkmasını sağlayarak semptomların azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, antidepresanlar gibi ilaçlar da semptomların yönetimine yardımcı olabilir. Destek gruplarına katılmak veya danışmanlık hizmetleri almak da hastalıkla başa çıkmak için faydalı olabilir.


Temizlik hastalığı, kişinin hayatını olumsuz etkileyen ve çeşitli zorluklarla karşı karşıya bırakan ciddi bir durumdur. Bu hastalığın etkilerini hafifletmek ve kişinin yaşam kalitesini artırmak için erken tanı ve uygun tedavi önemlidir. Ayrıca, toplumda farkındalık oluşturmak ve bu konuda açık ve anlayışlı bir ortam sağlamak da önemlidir. Temizlik hastalığı olan kişilere destek ve anlayış göstermek, onların iyileşme sürecine katkıda bulunabilir ve toplumsal stigmaları azaltabilir.