Doç. Dr. İBRAHİM PAZAN

Tüm Makaleleri

Doç. Dr. İBRAHİM PAZAN

HAYME ANA

Hayme Ana, Gündüz Alp olarak da bilinen Süleyman Şah’ın hanımıdır. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Sultan Osman Gazi’nin babaannesi, Ertuğrul Gazi’nin annesidir. Doğum ve vefat tarihi belli değildir.

PADİŞAH ANNELERİNİN ETNİK KÖKENLERİ

Osmanlı padişahlarının anneleri arasında, Türk ve Müslüman olmayan ailelerden gelenlerin bulunduğunu ancak bunların çok küçük yaşlarda saraya alınıp Türk ve İslam gelenekleri ile yetiştirildiklerini ö...

PADİŞAH ANNELERİ: VALİDE SULTANLAR (3)

Osmanlı padişahlarının anneleri olan valide sultanları anlatmaya devam ediyorum.

PADİŞAH ANNELERİ: VALİDE SULTANLAR (2)

Osmanlı saray protokolünde padişahtan sonra ikinci sırayı alan valide sultanları anlatmaya, önceki yazımda kaldığım yerden devam ediyorum.

PADİŞAH ANNELERİ: VALİDE SULTANLAR (1)

Asırlarca dünyanın birinci devleti konumunu korumuş bir cihan imparatorluğu olan Osmanlı Devleti’nde, saray protokolünde padişahtan sonra padişahın annesi gelirdi. Batı’da ise bu makam kralın karısı,...

YÜZ YILLIK EMANET: KIZILAY ESİR MEKTUPLARI SERGİSİ

Sultan II. Abdülhamid’in savaşsız geçen 30 yıllık döneminden sonra devletin idaresi, 1908’de İttihat ve Terakkî Partisi’nin eline geçti. Büyük bir kısmı cahil, tamamen tecrübesiz, dünya ve ülke şartla...

DİLE BENDEN NE DİLERSEN

Bu yazımda sizlere, eldeki tarihî kayıtlardan VI. hatta V. yüzyılda bilindiğini anlaşılan satranç oyunu ile ilgili bir hikâyeyi anlatmak istiyorum. İsminin kökeni konusunda en yaygın rivayet, “dört un...

GAZNELİ SULTAN MAHMUD’UN VEFATI

Cumhurbaşkanlığı armasında bulunan 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti, tarih boyunca Türklerin kurdukları devletler içinde bağımsız olarak hüküm sürenlerden en büyük olanlarıdır.

II. ABDÜLHAMİD HAN’IN TAHTTAN İNDİRİLMESİ

Kesintisiz olarak 623 sene devam eden Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya tarihindeki en önemli devletlerden olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Kuruluşundan başlayarak tarih sahnesinden çekilene kadar t...

YAVUZ SULTAN SELİM HAN’IN TAHTA GEÇİŞİ

Dokuzuncu Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Han, Fatih’in oğlu II. Bayezid ile Dulkadiroğlu Alâüddevle Bozkurd Bey’in kızı Ayşe Gülbahar Hatun’un oğludur.