Bir gıda devi daha iflas etti! Bir gıda devi daha iflas etti!

Bankacılığın sözlük tanımı ise şöyle: Bankalar, mevduat kabul eden,fon toplayan,topladığı bu kaynakları fon ihtiyacı olan gerçek ve tüzelkişilere, devlete kısa ve uzun vadeli kredi olarak aktaran finansal kurumlardır. Günümüzde bankalar mevduat ve kredi dışında işlemlerinin dışında farklı işlemlerde yaparlar.

Kaynak: haber merkezi