Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'de kurulacak Yahyalı RES Yardımcı Kaynak GES üretim tesisi için gerekli olan ve bilgileri ilgili kararda belirtilen bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Beydağı TM-(Malatya-1-Etibakır) Brş.N. Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında proje güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma yapılacak.

Öte yandan, Eşme İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA