Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'deki yatırım toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yatırımlarda finansmana erişim konusu burada da en önemli başlıklardan bir tanesi olarak ifade edildi. Çok çeşitli konularda tartışmalar yürütüldü. Yatırım yeri imkânlarının geliştirilmesi de önemli bir başlık oldu. Tarımsal ve çevresel hassasiyetleri de gözeterek daha fazla sanayi arazisi nasıl oluşturulur o konuşuldu. Verimsiz arazilerde, tarımsal arazilerimize zarar vermeyecek ve su potansiyeli olmayan arazilerin sanayimize tahsis edilmesi konuşuldu. Dış pazarlarda daha etkili bir pazarlama stratejisi gündem oldu. Gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi ve hızlandırılması önemli bir başlık.

Ar-ge teşviklerinin geliştirilmesi de konularımız arasında yer aldı. Sanayi Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımız da aynı bakış açısında.Yabancı çalıştırılması hususlarında da hangi kriterlerle hareket etmemiz gerektiği tartışıldı. Kendi işgücü piyasamıza da zarar vermeden şirketlerimizin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımız konuşuldu.

Emisyon ticaretinin kurulması aciliyeti olan bir konu olarak konuşuldu. Yeşil dönüşüm kapsamında emisyon ticaret sistemini kurarak bunu desteklemesi ifade edilen fikirlerden bir tanesi.

Sanayide de dijital dönüşüm ve 5G dahil olmak üzere diğer hususlarda yeni çalışmalar yapılması gerektiği ortaya kondu. Demiryollarının da önümüzdeki dönemde daha fazla önceliklendirilmesi ve liman bağlantılarının, üretim merkezi bağlantılarının güçlendirilmesi de temel hususlar arasında yer alıyor.

Her türlü afete hazırlık konusunun ne kadar önemli olduğunu konuştuk. İstanbul başta olmak üzere afete hazırlık çalışmalarının hızlandırılması konusu da bugün gündem oldu. İş yapma kolaylığını geliştirici adımlar atmaya devam edeceğiz.

'TEMEL ÇERÇEVEMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA'

TİM ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde sıralamada yükseldiğimiz Küresel Yenilikçi Endeksi’nde ülkemizin sıralamasının daha da iyiye gitmesi konusunda çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. Sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışını sağlamak temel konularımız arasında.

Bir taraftan enflasyonla mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürürken diğer taraftan ülkemizin resesyona girmeden istikrarlı bir şekilde büyümesini hedefliyoruz.

Sadece büyük şirketlerimiz için değil KOBİ’lerimiz için de yatırım imkânlarını kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Sanayinin daha fazla Anadolu’ya yayılması herkesin mutabık olduğu bir çerçeve."

İHA

Editör: Ayşe Tunalı