DP World Yarımca ve Deniz Yaşamı Koruma Derneği iş birliğiyle, "Sarı Mercanların Korunması Projesi” titizlikle yürütülüyor. Proje çerçevesinde, deniz altına 400'den fazla mercan dikildi ve bu mercanların yüzde 75'inin yeni habitatlarına başarılı bir şekilde uyum sağladığı belirlendi.

Ekim işleminin ardından yaklaşık 2 kat büyüyen mercanların üremeye başlayarak koloniler oluşturduğu gözlemlenirken, ekim yapılan alanda biyoçeşitliliğin belirgin bir şekilde arttığı görüldü.  

2021 YILINDA BAŞLATILDI

Minibüs aydınlatma direğine çarptı! Minibüs aydınlatma direğine çarptı!

Marmara Denizi'nde canlı yaşamını koruyabilmek ve daha da iyileştirmek için su altındaki yaşamın anahtarı olan mercanların nüfusundaki azalmaya karşı İstanbul Üniversitesi ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliği ile 2021 yılında "Sarı Mercanların Korunması Projesi” hayata geçirildi.  

Yassıada ve Sivriada'nın 25-30 metre derinliklerinde yaşayan sarı mercanlarda (Eunicella cavolini), inşaat atıkları, balıkçı teknelerinin terk ettiği ağlar ve artan kirlilik nedeniyle zamana bağlı olarak ciddi zararlar görüldü. Bu duruma çözüm olarak, mercanlar daha korunaklı bir habitat olan Tavşan Adası'na transfer edilmesi kararlaştırıldı. Deniz biyologları ve uzman dalgıçlar tarafından titizlikle gerçekleştirilen nakil işlemi sayesinde, mercanlar yeni ortamlarına uyum sağladı. 

YENİ KOLONİ OLUŞUYOR

Düzenli gözlem dalışları sonucu, mercanların yüzde 75 oranında yeni habitatlarına başarılı bir şekilde uyum sağladığı tespit edildi. Projenin başarısında, yoğun dalış ve gözlem çalışmaları önemli rol oynadı. Sarı gorgonların ekimi için toplam 28 dalış gerçekleştirilirken, ekilen mercanların etiketleme çalışmaları için 12 dalış yapıldı. Ekimleri yapılan mercanların kontrol edilmesi ve sualtında detaylı şekilde kaydedilmesi için ise 41 dalış gerçekleştirildi.

Tüm bu çalışmalar kapsamında, doğal yollar veya insan faktörüyle kırılmış olan 41 adet mercan yeniden ekilerek deniz yaşamına kazandırıldı. Ayrıca, ekilen mercanların üreyerek yeni koloniler oluşturmaya başladığı gözlemlendi. 

Kaynak: AA