Ankara 18. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla Medeni Kanun'un 166. maddesinin dördüncü fıkrasındaki düzenleme hükümsüz hale getirildi. Bu madde, "Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir" şeklindeydi. AYM'nin bu kararıyla, belirli bir süre sonunda evlilik birliğinin sarsılmasının otomatik olarak kabul edilmesi uygulamasına son verilmiş oldu. Bu değişiklikle, boşanma davalarının incelenmesinde daha esnek bir yaklaşım benimsenmesi ve evlilik birliğinin sarsılmasının değerlendirilmesinde daha adil bir sürecin izlenmesi hedefleniyor.

B O Ş A N M A-1

KARAR YÜRÜRLÜĞE NE ZAMAN GEÇECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan bu karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süreç, ilgili hukuki düzenlemelerin yapılabilmesi için önemli bir zaman dilimi sağlıyor. AYM'nin bu kararı, boşanma süreçlerinde yaşanan mağduriyetleri azaltmayı ve daha adil bir yargı süreci sağlamayı amaçlıyor. Bu süreçte, mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve yeni düzenlemelerin yapılması için yeterli zaman sağlanacak. Bu da, hem hukuk sisteminin daha etkin çalışmasına katkı sağlayacak hem de vatandaşların haklarının daha iyi korunmasını sağlayacaktır.

Park yeri kavgasına 'ezan' okuyarak müdahale etti! Park yeri kavgasına 'ezan' okuyarak müdahale etti!

Kaynak: Haber Merkezi